CV in English

Obecnie wielu młodych absolwentów decyduje się na wyjazd za granicę i życie w obcym kraju. W celu uzyskania satysfakcjonującej pracy niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny. Należy mieć świadomość, że w krajach anglojęzycznych aplikacje w mniejszym lub większym stopniu różnią się od polskich odpowiedników.

cv in english

Curriculum Vitae po angielsku

Curriculum Vitae jest zarysem Twojej historii edukacyjnej i zawodowej. Zazwyczaj jest on napisany na stronie A4 (lub kilku stronach). Ponieważ jest to dokument oficjalny, powinien być schludny i czytelny. Konieczna jest jednolita czcionka i układ graficzny. CV powinno być krótkie. Używaj krótkich i pouczających zdań w standardowym języku angielskim. Pogrubioną czcionką/kropkami podkreśl kluczowe informacje. Regularnie aktualizuj swoje CV.

CV napisane w języku angielskim składa się z kilku zasadniczych części. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących pisania.

1. Dane osobowe/kontaktowe:

Nazwa:

Adres

Telefon

Adres e-mail

Data i miejsce urodzenia

Wszystkie informacje powinny być wpisywane ostrożnie. Należy unikać dosłownych błędów i innych pomyłek. Upewnij się, że Twój adres e-mail jest neutralny i zawiera Twoje imię i nazwisko (unikaj głupich słów i imion, tworzą one niewłaściwe konotacje i mogą odrzucić Twoje dalsze zgłoszenie). Potencjalny pracodawca powinien łatwo zidentyfikować Twoją ofertę.

2. Doświadczenie zawodowe/historia zatrudnienia

Tutaj znajdują się informacje dotyczące Twojego zatrudnienia. Zapisz poprzednie miejsce pracy, a także stanowisko, obowiązki i okres czasu (miesiące i lata, po lewej stronie). Wpisz takie informacje, które jasno określą Twoje obowiązki.

3. Edukacja

Wpisz daty, kierunki i szczegóły swoich stopni naukowych. Pamiętaj, aby umieścić notatki na temat nazwy i miejsca instytucji, wydziału i swojego ostatniego stopnia.

4. Umiejętności i certyfikaty

Napisz o dodatkowych umiejętnościach, które posiadasz, np. językowych, komputerowych lub graficznych. Staraj się unikać stereotypów, tj. „dobrych umiejętności organizacyjnych”. Im więcej masz certyfikatów, tym lepiej prezentujesz się przy ubieganiu się o pracę.

5. Osobiste zainteresowania

Dołącz dodatkową notatkę o swoich zainteresowaniach. Ujmij to zwięźle.

angielskie-cv-do-pobrania

Pamiętaj, że powyższe informacje są kluczowe dla ogólnego CV. Twoje CV powinno być ukierunkowane na konkretną ofertę pracy. Ubiegając się o konkretną ofertę pracy, sprawdź ją ponownie i zdecyduj, czy niektóre informacje są przydatne, czy też nie. Podaj inne szczegóły, które mogą być istotne dla danej oferty pracy. Możesz również dodać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.