Curriculum vitae w języku angielskim: życiorys z przykładem.

Podobnie jak w języku polskim, angielski życiorys zawiera informacje o twoich danych osobowych. Życiorys można sformułować (zgodnie z wymaganiami większości pracodawców) w formie tabelarycznej. W tabelarycznym CV informacje są podawane w określonej kolejności. Należy również upewnić się, że czcionka, rozmiar czcionki i marginesy w życiorysie są zgodne z czcionkami w liście aplikacyjnym.