Jakich błędów unikać w przypadku listu motywacyjnego

» Wysyłanie listu motywacyjnego o tej samej treści w odpowiedzi na wiele ofert pracy. Każdorazowo list motywacyjny powinien być przygotowany indywidualnie pod kątem wymagań jakie stawia przed nami potencjalny pracodawca.
» Kopiowanie zdań i frazesów z wzorów dostępnych w Internecie. Naprawdę lepiej napisać list motywacyjny swoimi słowami. Osoba rekrutująca ma serdecznie dość, kiedy musi czytać kolejny list motywacyjny, w którym używane są cały czas takie same zdania. Po pewnym czasie przestaje w ogóle czytać. Starajmy się pisać od siebie i na temat.
» Dublowanie treści z CV. W liście motywacyjnym nie powinniśmy raz jeszcze pisać o tym, co już zdążyliśmy napisać w CV.
» Błędy ortograficzne. Tak samo jak w przypadku CV warto kilka razy przeczytać , a nawet dać nasz list motywacyjny komuś do sprawdzenia, tak aby uniknąć błędów językowych, które mogły by świadczyć o naszym niedbalstwie.
» Wysyłanie listu motywacyjnego w edytowalnej formie. Zawsze starajmy się wysyłać nasze podanie w wersji nieedytowalnej, np. w formacie PDF. Unikniemy w ten sposób przykrej sytuacji kiedy nasz list motywacyjny nie otworzy się na komputerze pracodawcy, który nie ma np. takiej czcionki jaka została użyta lub ma nowszą wersje oprogramowania, w której nasze pismo może ulec zniekształceniu. Plik PDF można w łatwy sposób utworzyć np. za pomocą programu PDF Kreator lub poprzez wbudowane funkcje w program Open Office czy MS Word 2007.