Jak napisać list motywacyjny

Przed przystąpieniem do pisania listu motywacyjnego warto wykona parę czynności, o których piszemy poniżej:
» Przeczytaj ofertę pracy tak by mieć pewność jakie wymagania stawia nam pracodawca.
» Zrób rozeznanie na temat firmy do której aplikujesz i o jej branży (podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą to na pewno przydatne informacje).
» Pomyśl jakie doświadczenia zawodowe możesz zawrzeć w liście motywacyjnym, a które spełniają oczekiwania pracodawcy.
» Zastanów się jakie cechy Twojego charakteru mogą być przydatne na danym stanowisku.
» Warto się również zastanowić jakie są Twoje krótko i długoterminowe plany zawodowe.

Sam list motywacyjny nie powinien mieć więcej niż 1 strona A4. W takim wypadku musimy się skupić aby pisać w sposób konkretny i na temat. Dobrze przygotowany list motywacyjny powinien składać się z następujących elementów:
» Danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon i e-mail) – w lewym górnym rogu.
» Miejscowość i data w prawym górnym rodu.
» Dane kontaktowe firmy do której składamy podanie – z prawej strony poniżej linii własnych danych kontaktowych.
» Wstęp – zdanie które zaczyna się od zwrotu grzecznościowego (np. Szanowni Państwo). Następnie w napisz gdzie znalazłeś daną ofertę pracy i na jakie stanowisko aplikujesz.
» Rozwinięcie – to tutaj będą zawarte informacje Twojego listu motywacyjnego. W tej części motywujemy naszą chęć podjęcia pracy na danym stanowisku. Ukazujemy dotychczasowe doświadczenia zawodowe i cechy charakteru, które będą pomocne na danym stanowisku. Chwalimy się sukcesami zawodowymi. List motywacyjny jest swego rodzaju reklamą samego siebie, należy jednak pamiętać aby nie przekoloryzować, bo może to być źle odebrane.
» Zakończenie – część poświęcona na podsumowania i wyrażenie gotowości do spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.